Słupsk
Słupski Ośrodek Kultury (SOK)
ul. Braci Gierymskich 1
Słupski Ośrodek Kultury to instytucja, która zajmuje się w Słupsku kreatywną aktywizacją środowiska lokalnego. SOK organizuje liczne warsztaty, wystawy, koncerty, konkursy, zrzesza artystów, twórców i amatorów, a także wspiera działalność organizacji pozarządowych. Prowadzone są tam pracownie: tańca, teatru, muzyki, fotografii, plastyki, ceramiki i batiku.
x
Teatr RONDO w ramach SOK
ul. Niedziałkowskiego 5A
Teatr Rondo podejmuje działania wyzwalające twórczy potencjał artystów wokół teatru (fotografia, muzyka, film, literatura, plastyka). Poprzez wysoką jakość proponowanych realizacji (spektakli, koncertów, zajęć warsztatowych, festiwali, konkursów, promocji książek, projektów interdyscyplinarnych) Teatr podwyższa kompetencje odbiorców kultury, co podnosi potencjał społeczeństwa w ogóle.
x
Nowy Teatr
ul. Jana Pawła II 3
Przedmiotem działania Teatru jest działalność artystyczna w dziedzinie teatru, prowadzona w oparciu o stały zespół artystyczny oraz twórców i artystów doangażowywanych. Do zakresu działania instytucji kultury Nowego Teatru w Słupsku należy: edukacja teatralna i wychowanie przez sztukę, organizowanie spektakli teatralnych, upowszechnianie sztuk teatralnych.
x
Młodzieżowe Centrum Kultury (SOK)
ul. 3 Maja 22
MCK swoją codzienną pracą rozwija artystycznie, muzycznie i kulturalnie młodzież regionu, oferując jej zajęcia artystyczne z zakresu: filmu, muzyki, tańca, plastyki i teatru. W ramach Młodzieżowego Centrum Kultury działa kino studyjne REJS, które prezentuje najciekawsze filmy z całego świata, często nagradzane przez publiczność i jurorów najważniejszych festiwali.
x
Teatr Lalki Tęcza
ul. Waryńskiego 2
Państwowy Teatr Lalki „Tęcza” jest jednym z najstarszych teatrów dla dzieci w Polsce i najstarszą instytucją kultury na Pomorzu. W ramach swojej działalności artystycznej realizowane są spektakle teatralne, zajęcia edukacyjne, warsztaty plastyczne oraz wiele akcji charytatywnych niosących pomoc najbardziej potrzebującym.
x
Stowarzyszenie Rozwoju „Inspiracje”
ul. Partyzantów 33
Stowarzyszenie aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności, dążąc do poprawy jakości życia. Bierze udział w szeregu działań edukacyjnych, obywatelskich i kulturalnych mających na celu poprawę świadomości, aktywizację zawodową i powstrzymywanie wykluczenia społecznego.
x
Związek Harcerstwa Polskiego
ul. Partyzantów 31
Związek Harcerstwa Polskiego jest największą w Polsce, liczącą ponad 110 tys. członków, organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży. Od prawie stu lat głównym celem działania ZHP jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy – tworzenie warunków do ich wszechstronnego rozwoju. ZHP to przede wszystkim ruch społeczny kształtujący postawy i charaktery.
x
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Szarych Szeregów 8
Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką wychowania pozaszkolnego o zdecydowanym profilu artystycznym: muzycznym, plastycznym i tanecznym. Praca zorganizowana jest w dwóch działach i pięciu pracowniach. Poszczególne pracownie prowadzą szeroką działalność na rzecz środowiska, organizując wystawy, koncerty, przeglądy, konkursy, spotkania i wykłady otwarte, wspomagając organizacje imprez innych placówek.
x
Słupski Klub Fotograficzny „FOTOAKTYWNI”
ul. Braci Gierymskich 1
Klub zrzesza fotografów amatorów i profesjonalistów zajmujących się fotografią artystyczną na terenie Słupska i regionu. Zajmuje się organizowaniem plenerów, wystaw, szkoleń, warsztatów i konkursów fotograficznych na rzecz członków klubu oraz instytucji kulturalnych i oświatowych, przedsiębiorców i mieszkańców miasta.
x
Centrum Inicjatyw Obywatelskich
ul. Sienkiewicza 19
CIO jest organizacją zajmującą się wzmacnianiem i rozwojem aktywnego, świadomego i otwartego społeczeństwa demokratycznego. Działają z ludźmi i dla ludzi, pobudzając ich aktywność, kreatywność i chęć pracy na rzecz swojej wspólnoty lokalnej. Organizacja promuje postawy obywatelskie i rozwija ideę partnerskiej współpracy.
x
Fundacja INDYGO
ul. Niedziałkowskiego 6
Organizacja pozarządowa aktywnie działająca w sferze kultury, sztuki, aktywizacji społecznej i edukacji. W ciągu dwóch ostatnich lat zorganizowała ponad 70 różnych wydarzeń, takich jak: warsztaty, koncerty, spektakle teatralne i inscenizacje historyczne. Jej trzon stanowią młodzi ludzie, dla których nie ma rzeczy niemożliwych.
x
Męska Szopa
ul. Wyspiańskiego 11
To miejsce dedykowane miłośnikom majsterkowania, wyposażone we wszystko co uszczęśliwi każdego, kto lubi przerabiać, naprawiać, tworzyć przedmioty z drewna i innych materiałów. Dla mieszkańców Słupska otwarta w każdy poniedziałek i piątek od godziny 15:00 do 19:00. W tym czasie każdy chętny może przyjść do pracowni i bezpłatnie skorzystać z narzędzi i sprzętów.
x
Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku
ul. Arciszewskiego 22a
Potrzeba wypełnienia wolnego czasu po zaprzestaniu czynnej, często odpowiedzialnej pracy zawodowej. Chęć odnalezienia się w grupie ludzi odczuwających satysfakcję z podejmowania aktywności społecznej i kulturalnej. Ścisłe powiązanie UTW z uczelniami słupskimi. Dla wielu osób prestiż wyższej uczelni jest bardzo wysoki. Jest ona pożądanym i atrakcyjnym miejscem spotkania osób mających zainteresowanie intelektualne, a także posiadających przygotowanie do korzystania z różnych form zajęć uniwersyteckich.
x
Pomorski Uniwersytet Trzeciego Wieku
ul. Kopernika 28-31
Centrum Edukacyjne Technik odpowiadając na rosnące zainteresowanie słuchaczy, stworzyło bardzo bogatą ofertę wykładów o różnorodnej tematyce , kursów i warsztatów, umożliwiającą każdemu uczestnikowi rozwijanie swoich umiejętności wg zainteresowań i indywidualnych potrzeb. Należą do nich kursy językowe, warsztaty komputerowe, warsztaty rekreacyjno – sportowe, warsztaty rehabilitacyjne, warsztaty hobbystyczne i liczne wydarzenia rekreacyjno-integracyjne.
x
Pomorskie Towarzystwo Muzyczne makroFON
ul. Niedziałkowskiego 5
Umacnianie idei tolerancji przy zachowaniu tożsamości kulturowej; edukacja w zakresie kultury, a w szczególności muzyki; inspirowanie młodzieży do rozwoju osobowości poprzez kontakt z muzyką i szeroko pojętą kulturą; tworzenie warunków i sytuacji do optymalnego rozwoju osobowości, zainteresowań umiejętności zawodowych jego członków oraz wszystkich chcących z nim współpracować na gruncie kultury i sztuki.
x
Słupskie Porozumienie Obywatelskie
ul. Kilińskiego 45/23
Ma charakter bezpartyjny, a zostało utworzone przez ludzi reprezentujących na co dzień niemal wszystkie środowiska i grupy społeczne miasta Słupska, uznawanych za niekwestionowane autorytety tych grup społecznych i środowisk. Jednym z podstawowych założeń funkcjonowania SPO jest odejście od charakteru typowo elitarnego czy zamkniętego, przy jednoczesnym otwarciu się na problemy i pomysły przedstawicieli różnorodnych grup.
x
Słupski Szkolny Związek Sportowy
ul. Grottgera 10a
Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej, rozwijanie zainteresowań sportowych i zdrowotnych, podnoszenie poziomu sprawności fizycznej oraz stworzenie warunków do uzyskania wysokiego poziomu sportowego; organizowanie dla zadań sportowego wychowania młodzieży społecznego i materialnego wsparcia przez dorosłych.
x
Słupskie Towarzystwo Koszykówki „CZARNI”
ul. Poniatowskiego 42
System szkolenia opiera się na współpracy ze słupskimi szkołami podstawowymi (ok. 200 chłopców w szkoleniu), następnie najzdolniejsza młodzież tworzy specjalistyczne klasy sportowe o profilu koszykówki w Gimnazjum nr 6 w Słupsku. Po zakończeniu edukacji na poziomie gimnazjalnym wybrani chłopcy kontynuują szkolenie w STK CZARNI w grupach juniorskich.
x
Słupski Klub Bokserski „Czarni”
ul. Ogrodowa 5
SKB Czarni prowadzi szkolenia sportowe dzieci i młodzieży w boksie (dziewczęta i chłopcy). Podopieczni biorą udział w zawodach pięściarskich, organizowanych przez klub, jak również udział w zawodach organizowanych przez inne kluby pięściarskie z całego kraju i zagranicy. Klub kształtuje zdrowe współzawodnictwo wśród dzieci i młodzieży, przekazuje podopiecznym pozytywne wzorce postępowania w duchu fair play.
x
Klub Strzelecki „Gryf”
ul. Zamiejska 30
Prowadzenie różnych form szkolenia w zakresie strzelectwa sportowego, organizowanie zawodów sportowych i uczestnictwo w rozgrywkach sportowych organizowanych przez inne stowarzyszenia, tworzenie warunków materialnych dla rozwoju strzelectwa sportowego oraz działalności rekreacyjnej, propagowanie i upowszechnianie osiągnięć sportowych członków stowarzyszenia.
x
Klub Sportowy „Gryf”
ul. Zielona 9
Klub sportowy zajmujący się szkoleniem piłkarskim dzieci i młodzieży.
x
Integracyjny Klub Sportowy ZRYW
ul. Sienkiewicza 8
Celem Klubu jest integracja, rozwijanie i organizacja powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, turystyki i czynnego wypoczynku w środowisku osób niepełnosprawnych, a w szczególności ze schorzeniem narządu wzroku. W Klubie działają następujące sekcje: szachowa, warcabowa, strzelectwo pneumatyczne i laserowe, basen, bowling, showdown (rodzaj ping ponga dla niewidomych) i nordic walking.
x
Międzyszkolny Klub Sportowy „Słupia”
ul. Niedziałkowskiego 6
Akademia piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży. Misją klubu jest popularyzacja kultury fizycznej i sportu.
x
Towarzystwo Pływackie „Skalar”
ul. Szczecińska 99
Prowadzi nauki pływania dla najmłodszych, gdzie dzieci oswajają się z wodą i poznają podstawowe zasady pływania podczas różnych zabaw. Prowadzone są także nauki pływania ukierunkowane na sport wyczynowy. W zależności od wieku i umiejętności dzieci poznają tajniki pływania, a w celu sprawdzenia postępu podopiecznych klubu organizowane są przez niego zawody.
x
Słupskie Towarzystwo Osób Pozytywnie Aktywnych STOPA
ul. Rynek Rybacki 1
Tak jak większość ekip biegowych, również Stopa Słupsk ma na celu popularyzację aktywnego trybu życia poprzez bieganie, zapraszając na tak zwane biegoranki i biegowieczorki. Słupska drużyna biegowa słynie z organizacji biegów typu Słudzibie czyli Słupskich Dzikich Biegów.
x
TS JUDO GRYF Słupsk
ul. Madalińskiego 1
Funkcjonuje od 1996 r. jako samodzielna Sekcja Judo. Obecnie wychowankowie odnoszą sukcesy na Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży, Mistrzostwach Polski Młodzików i Mistrzostwach Polski Juniorów, a sekcja rozwija swą działalność prowadząc filie w Szkole Podstawowej nr 4 w Słupsku i w Szkole Podstawowej w Kończewie. Od 2000 r. popularyzuje judo wśród młodzieży szkolnej organizując zawody w ramach Ligi Szkolnej Judo.
x
Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „Szprycha”
ul. Sienkiewicza 19
"Szprycha" to sposób poznawania otaczającego nas świata przez podróżowanie rowerem, to grupa przyjaciół, znajomych spędzająca wspólnie czas na rowerowych wypadach po kraju i świecie. To jedno z największych i najaktywniejszych stowarzyszeń, w propagowaniu turystyki rowerowej i zdrowego trybu życia w Słupsku oraz na Pomorzu. Organizowane są rajdy rowerowe jednodniowe i wielodniowe, krajowe i zagraniczne.
x
Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Szczecińska 99
Celem Słupskiego WOPR jest prowadzenie działań ratowniczych, polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym.
x
Słupskie Towarzystwo Tenisowe
ul. Madalińskiego 1
Dbałość o rozwój kultury fizycznej i sportu, ze szczególnym uwzględnieniem tenisa ziemnego; popularyzacja zasad koleżeństwa, tolerancji, wzajemnej współpracy, nienagannego wychowania; krzewienie i popularyzacja sportu tenisowego w regionie słupskim; prowadzenie szkółek tenisowych dla wszystkich chętnych do nauki gry w tenisa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej; działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
x
Stowarzyszenie Wrotkarskie HABUNGO
ul. Lelewela 40/3
Organizacja zachęcająca do sportu, zdrowego wypoczynku i zabawy; młodszych i starszych do ruszenia się z domu, do przebywania częściej na świeżym powietrzu, a nie przed ekranem telewizora czy komputera. Jazda na wrotkach, rolkach, deskorolce, rowerze czy łyżwach to idealny sposób na zdrowie, dobre samopoczucie i piękną sylwetkę.
x
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
ul. Sienkiewicza 7
Pomoc psychologiczna indywidualna dla osób zagrożonych narkomanią, eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi i ich rodzin. Prowadzenie grup wsparcia z dziećmi i młodzieżą eksperymentującą z substancjami psychoaktywnymi. Prowadzenie grup wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi.
x
Regionalne Centrum Wolontariatu
ul. Sienkiewicza 7
To miejsce, w którym można realizować swoje pasje, zainteresowania. Nie ma znaczenia, jaka motywacja kryje się za chęcią pracy wolontarystycznej – czy jest to potrzeba serca, czy może sprawdzenia się, przełamania własnych słabości albo zdobycia doświadczenia, a może uzyskania zaświadczenia potrzebnego w ubieganiu się o pracę lub dodatkowych punktów na świadectwie – każda motywacja jest dobra.
x
Stowarzyszenie „Słupski Instytut ds. Młodzieży”
ul. Grodzka 3
Słupski Instytut ds. Młodzieży jest organizacją pozarządową założoną przez słupską młodzież oraz osoby zaangażowane w realizację polityki młodzieżowej w regionie słupskim.
x
Słupski Kongres Kobiet
ul. Niedziałkowskiego 5/3
Stowarzyszenie Kobiecy Słupsk to inicjatywa społeczna Od Kobiet Dla Kobiet. Działanie na rzecz zwiększenia aktywności społecznej kobiet i ich udziału w życiu społecznym, pomoc w zdobywaniu kwalifikacji i wiedzy umożliwiający czynny udział w życiu społecznym, politycznym i publicznym, poprawa sytuacji kobiet oraz działanie na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn.
x
Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze
ul. Szarych Szeregów 1
Organizacja zrzeszająca ludzi w każdym wieku, upowszechniająca turystykę: pieszą, rowerową, kajakową, żeglarską, podwodną oraz górską i narciarską. Zrzesza kluby turystyki kwalifikowanej, koła środowiskowe oraz szkolne koła krajoznawczo-turystyczne.
x
Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie ,,KRĄG”
ul. Sienkiewicza 3
„KRĄG” działa na rzecz rodzin, których dotknęły kłopoty rodzinne, niedostosowanie społeczne i wykluczenie, a także problemy wychowawcze, rozwojowe, szkolne, emocjonalne ich dzieci. Misją stowarzyszenia jest pomoc dzieciom, młodzieży i rodzinom w rozwiązywaniu problemów, w budowaniu prawidłowych relacji oraz wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.
x
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych WIATRACZEK
ul. Wiatraczna 10
Charytatywne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Wiatraczek” w Słupsku działa na zasadach non-profit. Opieką stowarzyszenia objętych jest trzydzieścioro dwoje dzieci, uczęszczających do Przedszkola Integracyjnego nr 8 w Słupsku, szkoły podstawowej i gimnazjalnej. Głównym celem działalności jest prowadzenie zajęć terapeutycznych, socjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych dla podopiecznych.
x
Hospicjum w Słupsku
ul. Druyffa 2
Dużą pomoc w hospicjum stanowi wolontariat. Wolontariusze to osoby dobrej woli, w różnym wieku, które są gotowe poświęcić swój czas oraz energię na posługę chorym umierającym. Wielu wolontariuszy bierze udział w organizacji akcji, mających na celu pozyskiwanie środków dla hospicjum: koncertów, kwest i innych imprez.
x
Stowarzyszenie ARCUS
ul. Królowej Jadwigi 5/41
Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla wsparcia i pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawnym, włączanie tych osób do aktywnego życia społecznego, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz wsparcia ich rodzin i opiekunów.
x
Stowarzyszenie NOTA ANAMNESIS
ul. 3 Maja 22
Rozwijanie działań sprzyjających animacji kultury; promocja wydarzeń kulturalnych; integrowanie osób fizycznych i jednostek organizacyjnych w celu działań sprzyjających animacji kultury i promocji wydarzeń kulturalnych; działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i wyrównywanie ich szans, aktywizowanie, włączanie w życie społeczne i kulturalne, wspieranie i pomoc.
x
Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku
ul. Grodzka 3
Oprócz książek znajdzie się tu również bogatą ofertę edukacyjną skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych. Biblioteka oferuje opcję wolontariatu, kluby książki, miejsce animacji kultury i wiele innych.
x
Schronisko dla zwierząt
ul. Portowa 11
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Słupsku od 1 stycznia 2016 r. prowadzone jest przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce oddział w Słupsku. Wolontariat obejmuje spacery, pomoc przy pracach porządkowych, pomoc w przygotowaniach imprez, organizowanie i udział w zbiórkach publicznych, udział w szkoleniach i konferencjach.
x
Uczniowski Klub Sportowy "BYKI"
ul. Banacha 5
Zajmuje się szkoleniem dzieci i młodzieży, organizowaniem turniejów mających na celu współzawodnictwo sportowe w duchu Fair Play oraz prowadzeniem zajęć pozalekcyjnych. Skupia dzieci w wieku od 5 do 19 lat, wywodzące się z różnych środowisk, objęte działaniami profilaktycznymi. Poprzez prowadzenie systematycznych zajęć uczestnicy aktywnie spędzają swój czas wolny, podnoszą sprawność fizyczną, poszerzają swoją wiedzę na temat zdrowego trybu życia.
x
Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara
ul. Jana Pawła II 3
Polska Filharmonia Sinfonia Baltica poza organizacją koncertów orkiestry prowadzi także działalność impresaryjną, inicjując szereg wydarzeń muzycznych i estradowych. Jest pomysłodawcą i realizatorem trzech festiwali artystycznych: Konfrontacji Sztuki Kobiecej, Festiwalu Kultury Wschodu Mundus Orientalis oraz Przeglądu Twórczości Bogusława Schaeffera „Schaefferiady”.
x
Stowarzyszenie Edukacyjne „Volumin”
ul. Jaracza 18 A
Celem stowarzyszenia jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw i działań sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi kultury w regionie i edukacji medialnej lokalnego środowiska, upowszechnianie czytelnictwa, a także wspieranie osób i organizacji, które podejmują takie działania. Jego siedzibą jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku.
x
Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy Im Radość”
ul. Niedziałkowskiego 6
Stowarzyszenie powstało w roku 2005, a w listopadzie 2010 r. uzyskało wpis jako organizacja pożytku publicznego. Misją Stowarzyszenia jest wszechstronne wspieranie osób niepełnosprawnych w jak najpełniejszym rozwoju psychomotorycznym, a także w godnym i radosnym uczestnictwie w życiu rodzinnym oraz społecznym.
x
Słupskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne
ul. Jaracza 6
Organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w dziedzinie muzyki i dziedzictwa przyrodniczego. Za główny cel swojej działalności przyjęło inspirowanie i wzbogacanie życia kulturalnego w Słupsku, starając się sprostać rosnącym potrzebom mieszkańców.
x
Klub Tańca Sportowego PAKTAN
ul. Arciszewskiego 7/2
W ofercie zajęcia taneczne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych w sekcjach tańca użytkowego, sekcji sportowej i senior. Nauka tańca w klubie Paktan prowadzona jest pod kierunkiem doświadczonych organizatorów i trenerów.
x
Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej
ul. Partyzantów 31a
Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku jest jedyną instytucją w subregionie słupskim, zajmującą się popularyzacją sztuki współczesnej. Głównym zadaniem BGSW jest prezentacja najnowszych zjawisk, tendencji, nurtów w sztuce aktualnej oraz szeroko pojęta edukacja artystyczna jako narzędzie poznawcze w obszarze artysta-dzieło-odbiorca. Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej jest instytucja kulturotwórczą, stwarzającą sprzyjające warunki uczestnictwa w kulturze.
x
Baszta Czarownic
al. F. Nullo 8
Galeria „Baszta Czarownic” powstała w 1976 roku. Była pierwszą galerią nowo powstałego Biura Wystaw Artystycznych (obecne BGSW). Galeria mieści się w średniowiecznej baszcie, która kiedyś była więzieniem dla kobiet. Ma trzy poziomy. Powierzchnia wystawiennicza wynosi 86m2. W galerii organizowane są wystawy malarstwa, fotografii, małych form rzeźbiarskich, grafiki, rysunku i instalacji przestrzennych.
x
Nowa Brama
al. Anny Łajming 3
Brama Nowa to jedna z trzech głównych średniowiecznych bram miejskich. Zamykała ona wjazd do miasta z kierunku Sławna, Darłowa i Szczecina. Zbudowana w XIV w. w stylu gotyckim. Dawniej mieściło się tu między innymi więzienie, przędzalnia, warsztaty wojskowe i Muzeum. Obecnie, mieści się tu galeria sztuki.
x
Muzeum Pomorza Środkowego
ul. Dominikańska 5-9
To muzeum wielodziałowe, na wystawach stałych prezentowane są obiekty związane z historią Pomorza i panującej tu niegdyś dynastii Gryfitów, a także kulturą materialną zarówno rdzennej ludności regionu, jak i przybyłych tu po wojnie osadników. Muzeum posiada także bogatą kolekcję dzieł sztuki dawnej i współczesnej. Dumą muzeum jest największa na świecie kolekcja związana ze Stanisławem Ignacym Witkiewiczem – Witkacym.
x
Spichlerz Richtera
ul. Dominikańska 5-9
Spichlerz Richtera wchodzi w skład zabytkowego kompleksu, jaki tworzy Muzeum Pomorza Środkowego. Poza działającą tam herbaciarnią, można w nim również podziwiać wystawy czasowe, przygotowywane przez MPŚ.
x
Ratusz
pl. Zwycięstwa 3
Słupski Ratusz Miejski to neogotycki monument z 1901 roku. Powstał wg projektu i pod nadzorem berlińskiego architekta prof. Karla Zaara i inżyniera Rudolfa Vahla. Należy do nielicznych w Polsce, które zachowały swój wystrój i specyficzny klimat, jaki nadali mu jego twórcy. Spełnia on rolę nie tylko siedziby magistratu ale również jest miejscem wielu wspaniałych przedsięwzięć takich jak np. Noc Muzeów, która zrzesza wszystkich mieszkańców.
x
Siłownia Zewnętrzna
x
Siłownia Zewnętrzna
x
Siłownia Zewnętrzna
x
Siłownia Zewnętrzna
x
Siłownia Zewnętrzna
x
Siłownia Zewnętrzna
x
Siłownia Zewnętrzna
x
Siłownia Zewnętrzna
x
Siłownia Zewnętrzna
x
Hala Gryfia
ul. Szczecińska 99
Jedna z największych hal widowiskowo-sportowych w regionie. Na hali odbywają się zajęcia sportowe od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 22:00, imprezy cykliczne wynikające z kalendarza imprez SOSIR-u, miejskich, polskich związków sportowych. W obiekcie znajdują się ponadto: Centrum odnowy biologicznej i siłownia.
x
Pływalnia
ul. Szczecińska 99
Obowiązkowe zajęcia nauki pływania dla szkół podstawowych, treningi klubów pływackich, zajęcia szkół średnich i wyższych oraz grup specjalnych: straży pożarnej, policji, płetwonurków i ratowników WOPR. Także podstawowa nauka pływania, zajęcia rekreacyjne – AQUAAEROBIK, rehabilitacyjne oraz dla małych dzieci wraz z opiekunami.
x
Orlik
Zespół boisk sportowych z zapleczem sanitarno- szatniowym, na który składają się boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki ręcznej, budynek z sanitariatami i prysznicami, ogrodzeniem, oświetleniem. Przeznaczony do korzystania dla wszystkich mieszkańców miasta.
x
Orlik
Zespół boisk sportowych z zapleczem sanitarno- szatniowym, na który składają się boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki ręcznej, budynek z sanitariatami i prysznicami, ogrodzeniem, oświetleniem. Przeznaczony do korzystania dla wszystkich mieszkańców miasta.
x
Park Kultury, Sportu i Rekreacji
Park Kultury Sportu i Rekreacji usytuowany jest w pobliżu centrum miasta, w otulinie Lasku Południowego. Rozległe tereny zielone wraz z przepływającą rzeką Słupią stanowią idealne miejsce do wypoczynku oraz aktywności fizycznej.
x
Pumptrack
ul. Słowackiego 22
Tor rowerowy typu ,,pumptrack” umożliwiający jednoczesne użytkowanie przez więcej niż jednego rowerzystę. Tor posiada nawierzchnię bitumiczną niewymagającą nadmiernej konserwacji o parametrach pozwalających na rozpędzenie i utrzymanie prędkości bez konieczności pedałowania. Wykonany tor umożliwi naukę podstawowych umiejętności rowerowych.
x
Skatepark
ul. Małcużyńskiego
Słupski skatepark to miejsce tętniące życiem, szczególnie w okresie letnim. Przykładowymi sportami ekstremalnymi, do których jest dostosowane to miejsce są między innymi: jazda na deskorolce, hulajnodze, BMX czy wyczynowa jazda na rolkach. Słupski skatepark jest bogato wyposażony w przeszkody przeznaczone do nauki tricków, takie jak: bank, quarter, 2 grindboxy, 3 raile (hand rail, medium i small) i około 12 schodków.
x
Stadion „Gryf”
ul. Zielona 9
Położony u zbiegu ulic Zielonej i Słonecznej stadion na południu Słupska powstał w 1925 roku i był pierwszym na Pomorzu obiektem sportowym z zadaszoną trybuną. Na stadionie oprócz płyty głównej znajdują się jeszcze 2 boiska treningowe. Pojemność stadionu: 3000 miejsc (1335 siedzących).
x
Kąpielisko w Parku Trendla
Kąpielisko w Parku Trendla funkcjonuje od czerwca do września. W trakcie sezonu kąpielowego w godzinach od 10:00 do18:00 nad bezpieczeństwem korzystających czuwają ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowania Ratunkowego w Słupsku.
x
Stadion 650-lecia
ul. Madalińskiego 4
Kompleks sportowy przy ulicy Madalińskiego 4, w skład którego wchodzi Stadion 650-lecia, Centrum Lekkoatletyczne im. Ryszarda Ksieniewicza, Hala Sportów Walki jest jednym z najlepszych obiektów sportowych na Pomorzu. Stadion 650-lecia położony jest w niecce otoczonej lasem, z dala od miejskiego zgiełku. Obiekt zaliczany jest do II klasy IAAF (Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych).
x
Ścieżki rekreacyjne w lasku północnym
Przy wejściu do Lasku Północnego znajduje się parking, gdzie można zostawić auto. Do wyboru jest 7 tras pieszo – rowerowych o zróżnicowanej długości i stopniu trudności.
x
Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej
ul. Niedziałkowskiego 6
Ze SCOPiES mogą korzystać bezpłatnie organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, które działają na rzecz mieszkańców naszego Miasta, a także Słupszczanie realizujący zadania publiczne w ramach inicjatywy lokalnej. Centrum wspiera również grupy nieformalne i indywidualnych mieszkańców Słupska, którzy mają ciekawe pomysły na imprezy i wydarzenia służące integracji i aktywizacji środowiska lokalnego.
x
x
  • legendaJednostki kulturalne
  • legendaOrganizacje pozarządowe i stowarzyszenia
  • legendaKluby hobbistyczne
  • legendaDomy i ośrodki kultury
  • legendaKluby i obiekty sportowe
  • legendaZabytki